Firma AL-DECO Jacek Nadolski zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowo-produktowych w AL-DECO Jacek Nadolski poprzez inwestycje w nowoczesne rzeczowe aktywa trwałe", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było:

- wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowej (skala kraju) polegającej na zasadniczej zmianie procesu obróbki rożnego rodzaju płyt kompozytowych (płyt: aluminiowych,włókno-cementowych,HPL) poprzez: zmechanizowanie i zautomatyzowanie procesu obróbki tych płyt, dzięki zakupowi i uruchomieniu nowoczesnego pionowego Centrum obróbkowego CNC wraz z osprzętem;
- uzyskanie znacznie poprawionego stopnia przygotowania różnego rodzaju płyt kompozytowych (płyt aluminiowych, płyt włókno-cementowych, płyt HPL) do montażu pod względem kształtu i perforacji (poprawa efektywność obróbki ww. płyt wraz z osiągnięciem dużych dokładności obrabianych powierzchni);

W wyniku zakończenia realizacji projektu Firma wdrożyła przedmiotową innowację procesową co pozwoliło na wprowadzenie do oferty Firmy udoskonalonych pod względem jakości obróbki produktów w postaci paneli do elewacji wentylowanych wytworzonych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii ich obróbki (płyty/panele o wysokich wymaganiach jakościowych i estetycznych). Ponadto efektem projektu jest planowany wzrost zatrudnienia (o 2 EPC) oraz wzrost sprzedaży.

Wartość projektu: 710 427,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 490 945,80 PLN